tr>
Astoria Sickla

I f.d. Dieselverkstaden, Atlas Copcos monteringsverkstad för fartygsmotorer, öppnade Astoria Cinemas senaste och modernaste biograf hösten 2006.

I Astoria Cinemas arbete med att utveckla och förnya biografupplevelsen vad gäller design och komfort, står Murman Arkitekter för inrednings- och belysningskoncept, projektering av fast och lös inredning samt val av textilier.