ur arkitektur 4-91
Ramundbergets Fjällby

 
Med den gamla fäboden som inspirationskälla har de nya husen i Ramundberget anpassats till traktens karaktär. Hans Murman beskriver processen där skala och inlevelse varit viktiga inslag. Kommentar av Olof Hultin på sidan 24.

Familjen Norberg i Ramundberget har sysslat med fjällturism i 50 år. Genom en kombination av framsynthet och eftertanke har de skapat en anläggning som rönt uppskattning både hos en stor skara stamgäster och inte minst bland sina kollegor i branschen.

När jag kopplades in 1980 hade man byggt ut utförsåkningsområdena så mycket man kunde inom egna markarealer och ville rusta de äldre delarna av hotellet. Familjen hade också ett markområde intill en av liftarna. Där hade man tillstånd att bygga 17 hus. Områdets mått var dock begränsade och jag ville inte att det skulle verka högexploaterat och stereotypt. Därför sneglade jag på den gamla fäboden som formmässig förebild. Genom att arbeta med två hustyper som både hade olika bredd och höjd samt genom att följa markens lutning gick det att skapa en naturlig variation i bebyggelsen.. Företaget Praktikertjänst sökte samtidigt ett lämpligt ställe att bygga semesterbostäder för sina anställda. De nappade på idén och vi satte ut de skissade husen på plats, gick runt och justerade byggnadernas läge för att ta vara på utblickar, fjällbäckar, vackra träd och avstånd till befintliga hus och skidåkningsområden. Därefter satte jag igång arbetet med byggnadsplanen. På så vi viste vi att husen skulle komma att hamna på de naturligaste platserna. Genom att alla entréer vänder sig mot gårdstunet kan den orörda naturen finnas kvar inpå knuten på husets baksida.

Vår projektledare diskuterade med byggare för att se om de var beredda att tänka i nya banor för att spara träd och vegetation. Valet föll också på den entreprenör som visade sig förstå vart vi ville komma med et färdiga resultatet. Tillsammans med vår VVS-konsult och konstruktör gick vi runt och planerade ledningssträckningar som kunde sammanfalla med vägar, grävde provgropar och hägnade in träd. Alla inblandade i projektet drog åt samma håll vilket gjorde att arbetet löpte så mycket lättare. BPA som var entreprenör för de första etapperna blev sporrade att gå vidare. Man köpte upp ett markområde och fortsatte i samma anda som den första etappen men nu som beställare.

För att få stugor att åldras vackert och leva med årstidsväxlingarna är fasaden utförd av 40 mm okantat virke som behandlats med järnvitriol. Taken är torvtäckta och besådda med höfrö från ett loggolv i Bruksvallarna. Entréer, farstukvistar och fönster är målade i starka kulörer som kontrast till de grå jordfärgade fasaderna. Invändigt har husen bekvämligheter som bastu, öppen spis och diskmaskin. Träpanel i Taket, trägolv och målade väggar.

1985 ritade vårt kontor en servicebyggnad för daggäster på ca 1000 kvm med fasad av trä och puts med invändig stomme av limträ. Vid det tillfället var det en för fjällvärlden unik satsning. Huset innehåller en 500 kvm stor värmestuga för matsäcksgäster, toaletter, förvaringsskåp, läkarmottagning, skötrum mm.

Åt Härjedalens kommun hade jag 1987 uppdraget att göra en områdesplan för Ramundberget. I den fastslogs att området skall exploateras måttligt så att platsens naturkvaliteter även i framtiden kommer till sin rätt.

Hans Murman