ur: Arkitektur 6/89

STUREGALLERIAN, STOCKHOLM

FAKTA STUREGALLERIAN/GREV TUREGATAN: Adress: Grev Turegatan 11. Arkitekt: Hans Murman Arkitektkontor AB genom Hans Murman, Ingemar Edvinsson. Medarbetare: Johan Linnros, Lena Winbladh, Cecilia Månsson, Bo Almesjö, Olle Nilsson, Dick Sandberg, Per Öberg. Stadsplan: Arndt Malmquist & Skoogh genom Lennart Skoogh. Inredning: Allmäna ytor Hans Murman, restaurang Anders Ring. K: Måns Ljungberg Ing Byrå AB. V: Bength Dahlgren AB. E: AC-Engineering AB. Belysning: Bengt Källgren. Byggherre: Praktikertjänst AB. Byggnadsår:1988-90.

grevturegatan plan

Den lilla återvändsgatan framför IVA’s hus vid Grev Turegatan har tidigare trots sitt centrala läge fört en tämligen anonym tillvaro. Förutsättningarna för att skapa en levande plats med kontinental atmosfär fanns där i och med de tre husen med likartade sandstenfasader. Hösten 1985 gav Praktikertjänst mig i uppdrag att skissa på en galleriamiljö som skulle kännas naturlig i denna omgivning. Min ambition var att skapa en modern miljö under tak som skulle innehålla platsbildningar, gator och torg med bibehållande av kvaliteterna i de befintliga husen. Programmet som lades fram i mars-88 innehöll små modebutiker, en restaurant närmast mot Grev Turegatan samt en mötesplats under glastaket. Min tanke var att fasaden in till Sturegallerian från Grev Turegatan skulle upplevas som en tunn hinna av glas. Den består av enkelt 12 mm välvt glas sammanfogat med silicon. Glaset går ända ner till marken för att ge känslan av maximal kontakt mellan ute och inne. Entréomfattningarna som rymmer ventilationstrummor för luftridåerna är utförda av 2 mm blankglödat rostfri plåt, för att stå i kontrast till de äldre fasaderna. Tjockleken har valts för att få vackra speglingar av intilliggande fasader. För att få släpljuset att framhäva de befintliga fasadernas vackra struktur och för att markera gränsen mellan nytt och gammalt valde vi att lämna en 40 cm luftspalt mot grannfasaderna. Sidoskeppens undersidor är utförda av demonterbara kassetter av borstat rostfritt stål. Valvbågarna är uppbyggda av parställda elektrolytbockade vinkelstål som övergår i pelarknippen. För att framhäva järnet är allt stål målat med en speciell grafitfärg. Butiksfasadernas fasader inne i byggnaden är utförda som putsade gatufasader med naturstenssocklar, fasaderna har avfärgats i kalkputs i kulörerna ockragult, lejongult och rosa. Även där har vi lämmnat en distans till de nya fasaderna och den befintliga stommens granitpelare och putsade tegelväggar.  
Hans Murman

"... Sturegallerian består ju som namnet antyder av innerum, men i projektet ingår också nya fasader åt Grevturegatan och Humlegårdsgatan, båda formade med klar integritet. Den förra, en postmodernistisk entréfront i glas och stål, är den mera iögonenfallande och spektakulära av de två, medan den senare vågar anpassa sig mycket nära till det traditionella stadsmönstret i puts. ... Vad man med glädje konstaterar i de här aktuella projekten är att svenskt byggande kan uppnå en hög teknisk kvalitet och att man behärskar en rik flora av solida ytmaterial. ..."
kommentar av Fredric Bedoire