Bloms Hus nominerat till ROT-Priset 2018

Murman Arkitekter ledde restaurering och ombyggnad där husets historia och antikvariska värden med största omsorg togs till vara. Vi ser med spänning fram emot prisutdelningen den 25:e maj!

Nomineringen:

”Bloms hus uppfördes av Kungliga lantbruksakademien och är ett byggnadsminne enligt kulturmiljölagen samt blåklassad enligt stadens klassificering. Huset började uppföras 1814 och färdigställdes 1834.

Huset har genomgått en omfattande restaurering av samtliga rum och samtidigt utfördes stora klimatförbättrande åtgärder i hela huset med ny anpassad ventilation, då huset hade stora fuktproblem samt problem med förhöjda radonvärden. Renoveringen har också omfattat nya tekniska installationer samt åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Byggnaden har även fått ett nytt hantverksmässigt omlagt skivtäckt plåttak. Akademiska Hus hamnade i utmaningen funktion vs estetik, och har gjort stora ansträngningar för att bevara och återskapa den stil som rådde under slutet av 1800-talet. Idag är Bloms hus arbetsplats för ledningen vid Stockholms universitet.”

ROT-priset, som instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990, är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm.

Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter inom ramen Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad.

Läs mer om ROT-priset här