Ett nytt gäng medarbetare

Nu när vi i högre utsträckning är tillbaks på det fysiska kontoret och inte bara ser varandra via skärmar känns det roligt att formellt välkomna det senaste gänget härliga medarbetare;
Sofia Nemes Axell är vår nya kontorsassistent som håller i trådarna här på kontoret. I samband med att vi anpassar kontoret efter de mer permanenta förändringar i arbetssätt som pandemin medfört är hon en viktig kugge i att få ihop allt här.
Mattias Jonsson är nyanställd arkitekt och kommer närmast från ett flertal års verksamhet med det egna företaget – bland annat som konsult hos oss.
Sofie Odby är också nyanställd arkitekt utbildad på LTH i Lund och hon kommer närmast från Skansen bygg och fastighetsavdelning.
Zuzanna Trebska är nyanställd inredningsarkitekt. Hon har tidigare varit anställd på bland annat Tengbom arkitektkontor och kommer närmast från TEA.
Varmt välkomna!