Kulturarvsdag

Vi var på plats när Lagunda församling och Uppsala stift anordnade en kulturarvsdag i Holms kyrka, som en del i vårt engagemang och arbete med kulturarvsfrågor.

Svenska kyrkans församlingar har den stora – och ofta överväldigande – uppgiften att förvalta och vårda en mängd fantastiska kyrkor med tillhörande miljöer. Hur kan man se övertaligheten bland kyrkorna som en resurs och en möjlighet?

Vi fick delta i intressanta diskussioner och fördjupande föreläsningar kring detta och vill passa på att visa ett fint exempel på en omvandling av en kyrklig miljö som vi har arbetat med. Murman Arkitekter projekterade ombyggnaden av KTH-huset, f.d. Röda Korsets sjukhus i Stockholm, för KTHs förvaltning och en del av projektet innefattade att vi omvandlade kapellet till en profan sal med bibehållen rumslig värdighet och möjlighet till återskapande av ursprungsfunktionen. Beställare var Akademiska hus.

Klicka här för att komma till KTH-husets projektsida