Nytt uppdrag för Statens Fastighetsverk (SFV) Utrikes

Erik Hovlin har tilldelats uppdraget som husarkitekt för Statens Fastighetsverk Utrikes, på orter i östra Europa, Oceanien och Asien.

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar svenska ambassader och residens i ett 60-tal länder fördelat över sex världsdelar och fastigheterna utgörs av ambassadanläggningar, kanslier, chefsbostäder, personalbostäder, svenska institut m.m.

Eriks uppdrag blir att försvara anläggningarnas långsiktiga värden, agera som bollplank till förvaltaren i frågor som rör den pågående förvaltningen och agera som samordnande konsult vad gäller A och andra discipliner. Stort grattis Erik!