AKB MALMÖ

När Akademibokhandeln ville bygga en ny butik i Malmö valdes en lokal som tidigare varit en anrik biograf.

Det var ett spännande projekt med flera utmaningar där ett nytt våningsplan skulle byggas och befintlig stuckatur och guldbelagd kupol skulle renoveras och återställas. Den gamla biografen hade helt andra funktioner och förutsättningar än en bokhandel. Vi fick t.ex. förstärka bjälklag och golv på grund av böckernas tyngd.

I detta projekt var vi hyresgästens arkitekt. Vi skulle skapa en bokhandel där böckerna står i fokus men också utnyttja lokalens kvalitéer. Höga hyllor i björk längs med väggarna och låga gondoler i mitten blev stommen av inredningen. Vi ritade informations- och kassadiskar, och skapade platser med fåtöljer för den som vill fördjupa sig i någon av böckerna. Exponering av böcker och pappersvaror var också något vi tittade närmare på.

Akademibokhandelns nya butik är 1000 kvm i två plan och inrymmer även ett café, Espresso House. Den stod klar 2002.

”Sveriges vackraste bokhandel” sades det i Sydsvenska Dagbladet 28/9 2002.

Fakta


AKB MALMÖ


Byggår:

2002

Beställare:

Akademibokhandeln

Area:

1000 kvm