Ängshöjden

Uppe på höjden, strax norr om Mariestads bebyggelsegräns har vi ritat ett förslag på ett unikt boende med milsvid utsikt ut över Vänern. Ett naturnära boende med en egen identitet och karaktär kring den samlande ängen, med skogen i norr och öster och utblickar mot syd och väst. En bebyggelse i naturmaterial som trappar i terrängen med topografin.
Bebyggelsen trappar från en lägre skala i väst med enfamiljshus till en högre skala i öst mot huvudgatan i flerbostadshusen. Flerbostadshusen är gestaltade som punkthus, fritt placerade längs östra huvudgatan. På så sätt skapas möjligheter att passa in huskropparna i naturmarken och befintlig vegetation av värde kan sparas. Punkthusen är alla riktade mot sydväst och utsikten.

Förslagets byggnader är grupperade kring en äng som blir det samlande gemensamma rummet med en festplats i mitten. Rummet kantas av fruktträd och trädgrupper med körsbär och björk. Intill festplatsen ligger en lekplats för hela kvarteret. I det stora gemensamma rummet börjar det öppna dagvattensystemet som knyter ihop hela stadsdelen och på ett intressant sätt beskriver kopplingen med Vänerns vatten ända in i bebyggelsen. Ängen kan användas för lek och spel och nås enkelt från alla byggnader. Ängen blir det stora gemensamma samlande rum som skapar möjligheter till möten och aktiviteter. Ängen kantas och korsas av gångstigar som också tar sig ut i de allmänna naturstråken med stigar, bäckar och dammar.

Fakta


Ängshöjden


ÅR:

2018

BESTÄLLARE:

Mariehus

YTA:

7700kvm BTA