ANNEDAL

Parallella uppdrag för Reinhold Gustafsson 2008.

Gestalt som sänker sig
På grund av de olika kvartershöjderna i planen så föreslog vi en gestalt som slingrar sig runt och sakta sänker sig, från 5-6 våningar på sin högsta del ner till två våningar i de inre delarna av kvarteret. Gatufasaderna är i perspektivet redovisade med grönt glaserat tegel och sedumtak.

Loftgångar
Mot gårdssidan binds kvarteret samman av loftgångar, vilket ger en socialt fungerande helhet. Alla lägenheter har entré från gårdssidan, och får på sina generösa loftgångar en extra uteplats mot söder, väster och öster.

Modulsystem
Förslaget är uppbyggt av rationella byggstenar i form av en grundenhet på 2 rum och kök om ca 60 kvm. Genom en additionsmodul kan den lätt göras till 4 rum och kök. Additionen kan ske antingen uppåt/nedåt i en tvåplanslösning, eller åt sidan i en enplanslösning. Modulsystemet innebär också att en hög grad av prefabricering är möjlig.

Fakta


ANNEDAL


Tävlingsår:

2008

Beställare:

Reinhold Gustafsson Förvaltnings AB

Area:

3100 kvm BRA