BCG

Boston Consulting Group flyttade in i det anrika gamla tullhuset på Skeppsbron i Stockholm år 2002. Huset är från 1700-talet, med en tillbyggd del från 1930-talet.

BCG behövde effektiva arbetsplatser kompletterade med avskilda, helt tysta rum för läsning och olika typer av mötesrum. I 30-talsdelen revs de gamla korridorerna och cellkontoren för att skapa öppna kontorsytor.

I den byggnadsminnesmärkta 1700-talsbyggnaden däremot hanterades förändringarna som tydligt inställda tillägg, som till exempel mötesboxarna som är klädda med halvtransparent, screentryckt väv.

”Resultatet har blivit både djärvt och lyhört” skrev Rasmus Waern i artikeln i Arkitektur nr 1/2003.

Fakta


BCG


Byggår:

2008-2009

Beställare:

Boston Consulting Group

Area:

5300 kvm