DANSMUSEET

I samband med Dansmuseets flytt från Gustav Adolfs Torg arbetade vi med lokalutvärdering och planering av ett antal tänkbara lokaler. Efter val av lokaler upprättade vi program, konceptskisser och ny planlösning med utställningshallar, butik, restaurang, utbildningsdel, verkstäder, arkiv och administration för att uppfylla museets önskemål och för att skapa ett intressant museum.

Vi har varit hyresgästens sakkunnige under arbetet med lokalerna, samt har för dessa lokaler bistått den arkitekt som arbetat med ombyggnationen av hela fastigheten.

Fakta


DANSMUSEET


Byggår:

2010-2013

Beställare:

Statens Fastighetsverk / Dansmuseet

Area:

ca 1600 kvm