IDRE BYGDEGÅRD

Idre Bygdegård invigdes 2001. Den är byggd i trä med tak av torv och har en form och riktning som för tankarna till fjället Städjan och de naturliga åsarna som följer dalgången vid Idre. Landskapet fick en gång sin form av inlandsisen. Den formen har inspirerat till en byggnad som smälter in i sin miljö.

Under bygget tyckte folk att det såg ut som en jordkula. Nu associerar man till fjällets form. Ändå är huset byggt med enkla standardkomponenter. Alla takstolar har samma lutning. Huset är lågt där de små rummen ligger och högt över den stora salen.

Fakta


IDRE BYGDEGÅRD


Byggår:

2001

Beställare:

Idre bygdegårdsförening

Area:

700 kvm