KTH-huset

Efter ett vunnet parallellt uppdrag med uppgiften att projektera bygg och inredning har vi strävat efter att förena de bevaransvärda delarna med nya tillägg som tydligt markerar modernitet, och spelar med kontrasten mellan dessa.

Röda Korsets sjukhus, arkitekt Carl Westman, byggdes 1927. Akademiska Hus förvärvade fastigheten 2010, och vi fick efter ett parallellt uppdrag uppgiften att projektera bygg och inredning för ombyggnad av sjukhuset till kontor åt KTH:s universitetsförvaltning. Fastigheten är grönklassad, och innehåller både exteriört och interiört många värdefulla miljöer. I projektet har vi strävat efter att förena de bevaransvärda delarna med nya tillägg som tydligt markerar modernitet och spelar med kontrasten mellan dessa. Tillsammans med hyresgästen inledde vi projektet med ett gediget programarbete. Ansvarig arkitekt för inredningsdelen var Wivian Eidsaunet.

 

Fakta


KTH-huset


Byggår:

2012-2013

Beställare:

KTH-förvaltning

Area:

8000 m2