PORSLINSFABRIKEN

Som vinnare av en inbjuden tävling har vi omarbetat den klassiska porslinsfabriken i Gustavsberg till ett upplevelsecenter och kulturhus.

I samband med den nya Fabriksstaden med ca 1400 nya bostäder som är under uppförande ville Värmdö kommun skapa en kulturell nod centralt beläget i området. I dagsläget upptar porslinstillverkningen endast en liten del av fabriksbyggnadens yta och genom att samla en mängd av aktörer och aktiviteter under samma tak – i de outnyttjade delarna av byggnaden – skapas en levande och attraktiv mötesplats som förenar Gustavsbergs kulturhistoria med dagens kreativa aktiviteter.

Gustavsbergs bibliotek flyttar in i huset, liksom porslinsmuseet och Gustavsbergs konsthall. I övrigt innefattar programmet kulturskola med musik-, drama-, bild/form-, keramik- och dansundervisning; ungdomsverksamhet med replokaler, kreativ verkstad och inspelningsstudio; butiker; hörsal; café; lektorg och kontor.

Projektet är till största delen ett interiört ombyggnadsprojekt, men vissa förändringar sker i fasad och tak. Framförallt öppnas flertalet av de idag igensatta karaktäristiska sågtandslanterninerna upp vilket sätter byggnaden i ett helt nytt ljus.

Fakta


PORSLINSFABRIKEN


År:

2014-pågående

Beställare:

Värmdö kommun

Area:

9400 kvm BTA