KUNGLIGA BIBLIOTEKET ANNEXET

Kungliga Bibliotekets annex som färdigställdes 1997 i tidigare bokmagasin under mark, har utvecklats för att bättre passa verksamhetens krav idag. Som generalkonsult genomförde vi en förstudie med resultat att vi projekterade ombyggnad och inredning. Ombyggnaden har fokuserat på att göra annexet mer attraktivt och funktionellt, samtidigt som säkerhet, brandskydd och teknisk infrastruktur förbättrats. Avdelningen för audiovisuella medel har flyttat in i Annexet.

Vinnare av Svenska Ljuspriset 2014.

Fakta


KUNGLIGA BIBLIOTEKET ANNEXET


Byggår:

2009-2013

Beställare:

Statens fastighetsverk

Liknande projekt


Kungliga Biblioteket

Kungliga Biblioteket sumlen

Möbler till KB