Kungliga Biblioteket

Kungl. biblioteket har genomgått en stor förändringsprocess vilken har innefattat stränga antikvariska krav då byggnaden är statligt byggnadsminne. Kontoret har genom Hans Murman haft husarkitektuppdrag, vilket också inneburit ett ramavtal som generalkonsult. Sedan 2010 har vi genomfört ett flertal projekt, bland annat en omfattade ombyggnad av stora delar av huvudbyggnaden där kontorsarbetsplatser, läsesalar, ateljéer och mötesrum har byggts om för att förbättra arbetsmiljön. En samlingspunkt med pausytor, kaffestation, personalkök och mötesrum har tillkommit samt det publika Café Valfrid strax innanför huvudentrén. Bibliotekets Annexet har även byggts om förbättra den publika miljön och har blivit ett stort inbjudande rum med läsplatser, forskarrum, tidskriftsbibliotek, utställningsytor, hörsal m m.

Utöver dessa större projekt har en rad mindre projekt genomförts löpande för att underhålla och förbättra bibliotekets funktioner och miljö, i- och kring byggnaden.

Fakta


Kungliga Biblioteket


HUSARKITEKTUPPDRAG GENOM HANS MURMAN

 

År:

2010-2019

Beställare:

Statens fastighetsverk

Liknande projekt


KUNGLIGA BIBLIOTEKET ANNEXET

Kungliga Biblioteket sumlen

Möbler till KB