LO Mediehus

Vi fick i uppdrag att skapa ett gemensamt kontor för fem av LOs facktidningar, med ambitionen att stärka samarbetet, kunskapsutbytet och den sociala gemenskapen dem emellan.

Uppdraget innefattade ett helhetstänk genom byggprojektering, belysning och inredningsprojektering som skulle skapa det nya Mediehuset. Tidningarna Kommunalarbetaren, Arbetet, Sekotidningen, Handelsnytt och Fastighetsfolket flyttade med sina totalt 45 anställda från olika kontorslokaler och egna rum till ett gemensamt kontor i ett öppet kontorslandskap.

Att skapa ett nytt mediehus där varje tidning kvarhåller sin egen identitet, under den nya gemensamma organisationen LO MEDIEHUS, blev vår största utmaning. Lösningen blev en färgstark matta genomgående i hela lokalen, där de olika tidningarna fick var sin kulör som markerade deras hemvist.
Det fanns ett stort behov av många tysta rum, konferensrum / arbetsrum för att samtala ostört, men också gemensamma mötesplatser. Det så kallade Vardagsrummet blev en central mötesplats där alla anställda träffas flera gånger om dagen – ett rum för spontanmöten, diskussioner, födelsedagsfiranden och trevliga luncher.

LO Mediehus har blivit ett kontor med tydliga hemvister, ljusa fräscha arbetsplatser, hemtrevliga tysta rum och många nya mötesplatser som har stärkt gemenskapen och kommunikationen mellan de olika tidningsredaktionerna.

Fakta


LO Mediehus


Byggår:

2015

Beställare:

LO Mediehus AB

Area:

837 kvm