Eken

Vi har ritat ett nytt stolt trähus med 31 hyresrätter för det kommunala bostadsbolaget Mariehus i Mariestad. Kvarteret Eken är beläget invid solitära putsade sekelskiftesbyggnader med valmade tak på Drottninggatan, stiliga byggnader från förra sekelskiftet som Stadsbiblioteket, Löfvenskiöldska musikskolan och Lillgårdens förskola. Här har den nya byggnaden gestaltats som en modern tolkning av sina omkringliggande vän­ner med klassiskt brant valmat sadeltak, takkupor i bandtäckt plåt och putsade fasader.

Kvarteret Eken hävdar sig i sällskapet och harmoniserar med de äldre byggnadernas uttryck samtidigt som den nya byggnaden tillför ett samtida uttryck med modern, miljövänlig och närproducerad trästomme. Huset byggs med trästom­me från närbelägna Töreboda i ett limträpelar-balk­system med massivträbjälklag där även hisschakt och balkongplattor byggs i massivträ. Fasader putsas för att anknyta till intilliggande bebyggelse och inslag av trä i fasaden ger en antydan om husets träuppbyggnad.
Väl utformade bostäder med kvalitéer som öppna rumssamband mellan kök och vardagsrum, rymliga sovrum, generösa badrum och härligt stora balkonger eller uteplatser. På plan 1-5 är alla fönster och fönsterdörrar utformade med glas ända ner till golv, det skapar riktigt stora ljusinsläpp och fin utblick. Fönstren har insida och fönstersmygar av matt klarlackad furu som ger en gedigen arbetad materialkänsla.

Balkonger med sidor i trä och smidesräcken framåt skapar på samma gång avskildhet gentemot grannar som fina utblickar.

 

Fakta


Eken


ÅR:

2018-2019

BESTÄLLARE:

Mariehus

AREA:

3360 kvm BTA

Liknande projekt


VISBY SERGEANTEN