Möbler till KB

I samband med att vi planerade och projekterade ombyggnaden och inredningen i Kungliga bibliotekets annex specialritade vi soffor, bokhyllor, läsplatser och receptionsdiskar i enlighet med vårt koncept.

Fakta


Möbler till KB