RAMUNDBERGET

Hans Murman och Ulla Alberts har byggt sitt egna fritidshus invid skidbacken i Ramundberget. Fönstren är placerade i lägen som tillvaratar utblickarna. Fasaden är av järnvitriolbehandlad furupanel med oljade fönster och taket av torv. Invändigt är väggarna klädda med furu, och bastun klädd med näver.

Fakta


RAMUNDBERGET


Byggår:

2002

Beställare:

Hans Murman och Ulla Alberts