Kungliga Biblioteket sumlen

En upprustning av restaurang ”Sumlen” i källarvalven i Kungliga bibliotekets huvudbyggnad projekterades 2013 och färdigställdes 2014. Köket uppgraderades och nivån på miljön i matsalen höjdes.

Här har vi med en tight budget arbetat med att förnya fast inredning, färgsättning och belysning. Vi valde att förlägga den största insatsen i vårt arbete till en ny serveringsdisk, samt en komplettering av rumsskapande belysning på befintligt belysningssystem. Vi skapade genom detta en möjlighet att med små medel förbättra matsalens karaktär.

Fakta


Kungliga Biblioteket sumlen


Byggår:

2013-2014

Beställare:

 

Statens fastighetsverk

Liknande projekt


KUNGLIGA BIBLIOTEKET ANNEXET