SCANIA

Projektet startade år 1996 då kontoret vann en inbjuden tävling om ombyggnad av Scanias direktion i Södertälje, en trappa upp i en byggnad ritad 1963 av Lars Wahlman. Sedan dess har förslaget genomgått omfattande förändringar. Den nya direktionen stod klar år 1999.

Vi har arbetat med en öppen kontorslösning för hela direktionen. Det var ovanligt för en direktion på ett företag som Scania och i början fanns det vissa tvivel om det skulle fungera. Men under projektets gång har öppenheten övertygat mer och mer och de inglasade konferens- och andra smårum som ritats in har blivit färre och färre. Arbetsplatserna är placerade fritt i rummet och blandade med sittgrupper.

Vi har rivit alla undertak och låtit TT-kassettbjälklaget av betong vara synligt. Tillsammans med kylbafflar och andra installationer ger det rummet en viss industriell karaktär som kontrasteras med det oljade ekparkettgolvet, de orientaliska mattorna och konsten på väggarna. Över varje arbetsplats hänger ett ”undertaks-segel” som absorberar ljud och samtidigt reflekterar ljus. Vi har även byggt om receptionen.

Fakta


SCANIA


Byggår: 1999

Beställare: Scania