SKL DIGITALISERING

SKL arbetar med att stödja och bidra till att utveckla Sveriges kommuner, landsting och regioners verksamhet. Organisationen håller till på Hornsgatan 20 och är totalt ca 400 anställda på 11 våningsplan. Vi har ritat ombyggnad av avdelningen för digitalisering med ca 30 arbetsplatser, vilka valt att gå över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Detta var ett pilotprojekt där vi tillsammans utvärderat och sett över processen för den nya arbetsplatsen, där hela organisationen i förlängningen kan gå över till detta nya arbetssätt.

Vår utmaning låg i att skapa rätt flöden ihop med trivsamma moderna miljöer att vistas i. Resultatet har blivit en modern och livfull arbetsplats med varierade mötesplatser och omsorgsfull bearbetning av detaljer och ljusmiljö. Vi ville också betona SKLs öppenhet och koppling till hela Sverige – även landsbygden. Konceptet innehåller varma toner av halm och rapsfält tillsammans med grön mossa och trä. De olika ytorna skapar flera lustfyllda mötesplatser och alternativ att sitta och jobba trådlöst med möjlighet att dra sig undan till tysta ostörda rum.

Fakta


SKL DIGITALISERING


Byggår:

2015-2016

Beställare:

Slussgården

Area:

420 kvm

Liknande projekt


SKL AG/UA

SKL VÅRD OCH OMSORG