SKL FS

På uppdrag av SKL Fastigheter & Service har vi byggt om och inrett deras nya kontor. Uppdraget föranleddes av en tävling mellan tre arkitektkontor som vi vann. Vårt förslag innebar att hyresgästen fick helt ny entré från Hornsgatan för de kunder som nyttjar SKL FSs serviceutbud. Ansvarig arkitekt var Wivian Eidsaunet. En ny interntrappa knyter samman receptionen i gatuplan med kontorsplatserna en våning ner. Vi har här jobbat med flexibla arbetsplatser där aktiviteten styr vilken typ av plats man väljer. Färgerna och materialen i inredningen anspelar på de olika naturtyperna i den nordiska miljön. Från blått och vitt längst i norr via grönt till gult och rött längst i söder.

Fakta


SKL FS


Byggår:

2013

Beställare:

Slussgården