SKL VÅRD OCH OMSORG

Organisationen Vård och omsorg sitter idag på plan åtta med 220 medarbetare. Då hela avdelningen tidigare satt i egna rum var det en stor process att övergå till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Stort fokus låg därför på samtal och dialog då vi eftersträvade stor inlevelseförmåga och ödmjukhet inför medarbetarnas önskemål och erfarenheter.
Vårt koncept i tidigare projekt på SKL utgick från naturens jordnära färger från åkerfält och skog och här byggde vi vidare på det men lyfte även fram människans välmående/hälsa för att spegla avdelningens arbetsområden.
Vi återanvände mycket av de befintliga möblerna vilket skapade en fin balans mellan gammalt och nytt.

Fakta


SKL VÅRD OCH OMSORG


BYGGÅR:

2016-2017

BESTÄLLARE:

SKL/Slussgården

AREA:

1910 kvm

Liknande projekt


SKL DIGITALISERING

SKL AG/UA

SKL FS