Sobona

Vi hjälpte Sobona – de kommunala företagens arbetsgivarorganisation –  i processen fram till ett nytt arbetssätt, då de i samband med en omorganisation flyttade in i nya lokaler. Flertalet av medarbetarna gick från egna rum till att gå en bit på vägen mot ett mer aktivitetsstyrt arbetssätt.

Ledord vi har arbetat utifrån i vårt inredningskoncept, vilket delvis arbetades fram i workshopande med kunden, var professionalism, engagemang, öppenhet och trovärdighet. Därför blev det viktigt för oss att ta fram äkta och hållbara material. Vi försökte också värna om att få fram en mjuk och välkomnande känsla i färgsättningen och form på möbler.

 

Fakta


Sobona


BYGGÅR:

2018

BESTÄLLARE:

Slussgården

AREA:

670 kvm