Solhagaparken

Vi har tillsammans med NCC och SHH Bostad utvecklat två flerbostadshus med tillhörande garage i anslutning till Solhagaparken i Masmo, Huddinge. Husens placering tar vara på det fina solläget på tomten och merparten av lägenheterna får en storslagen utsikt över Albysjön. Tomten påverkas av buller från både Botkyrkaleden och Södertäljevägen och konceptet bygger på två u-formade huskroppar längs Varvsvägen som skapar fredade innergårdar mot den befintliga parken. De flesta lägenheterna är genomgående och har således kontakt med den lugnare gårdssidan. Längs huskropparnas insida går en rymlig loftgång och på utsidan, mot solen och utsikten, skapas generösa längsgående balkonger. Lägenhetsförråd på balkongsidan avskärmar mellan lägenheterna och hjälper till att hantera bullerproblematiken. I vissa utsatta lägen glasas delar av balkongen in för att ytterligare skärma av bullret.

Murman Arkitekter har projekterat ett av bostadshusen samt garaget till färdig bygghandling. Projektet tillskapar ett stort antal nya bostadsrätter – med tyngdpunkten på mindre lägenheter – i ett mycket kollektivtrafiknära läge. Miljonprogramsområdet kring Masmo tunnelbanestation får en ny årsring med attraktiva bostäder som bidrar med liv och rörelse till platsen.

 

Fakta


Solhagaparken


ÅR:

2016-2021

BESTÄLLARE:

NCC/ SHH Bostad

AREA:

12 434 kvm BTA