Sollentuna psykiatri

Sollentuna psykiatri erbjuder psykiatrisk specialistvård till unga vuxna från 18 år. I samband med att från mottagningen flyttade från Sollentuna sjukhus till nya lokaler på Sollentunavägen 84 fick vi i uppdrag att projektera inredningen. Vi har strävat efter att skapa en inbjudande och trivsam miljö med en ton av ”hemma” där textil, kulörer och formspråk närmar sig det naturnära mjuka för att ge ro till kropp och själ.

Fakta


Sollentuna psykiatri


Byggår:

2015

Beställare:

Locum AB

Area:

2500 kvm