SVERIGES RADIO

Radiohuset på Gärdet stod klart 1961. De höga slanka volymerna i glas och betong inrymmer långa mörka korridorer med cellkontor. Utmaningen har varit att omvandla detta till en modern och mångsidig arbetsmiljö som för samman medarbetare för fler perspektiv och mer kreativitet. När vi öppnade upp och placerade medarbetarna i grupper gavs det utrymme till ett antal mindre mötesrum och fokusrum av olika karaktär, lättillgängliga för alla. Helhetsintrycket är nu en ljus och öppen arbetsplats.

Efter att vi tagit fram ett helhetskoncept byggdes 2012 den första korridoren efter detta koncept. Sedan dess projekterar vi och uppgraderar korridorer och våningsplan löpande samtidigt som vi finslipar, uppdaterar och anpassar konceptet efter de olika avdelningarna och redaktionernas specifika behov

Fakta


SVERIGES RADIO


Byggår:

2012-pågående

Beställare:

Sveriges Radio AB

Liknande projekt


SOLNA GATE