Styrpinnen ROT-pris nominerat

Fastigheten Kv Styrpinnen 23 som vi har arbetat med tillsammans med Equator och Intreprenör är ett fem utvalda projekt som tävlar om ROT-priset 2022. Vi har arbetat med hyresgästanpassningen för Riksbankens jubileumsfonds kontorslokaler i den kulturminnesmärkta byggnaden vid Kungsträdgården där vi har utformat en modern arbetsplats med en interiör inspirerad av byggnadens kulturhistoriska värden. Materialitet i form av akustikpaneler och fasta snickerier samt en sammanhållen färgskala bidrar till en tydlig gestaltning.