Toppstugan Björk i Hemavan vann Sveriges Arkitekter Övre Norrlands Arkitekturpris

Juryns motivering lyder: ”Genom att arbeta konsekvent och med en tydlig strukturell idé har arkitekterna här åstadkommit något av det svåraste inom arkitekturen, en byggnad som är skenbart enkel men som är genomgripande logistiskt rationell, och som trots att den är ny redan upplevs som en naturlig del av sin omgivning.”

Priset delas ut vartannat år .

 

 

Klicka här för att komma till Arkitekturprisets hemsida

Klicka här för att komma till projektsidan