Vi välkomnar vår nya medarbetare Sarah

Vi välkomnar vår nya medarbetare Sarah Burström Flodin till kontoret. Sarah är nyutexaminerad från arkitekturvisualiserings-
programmet på YRGO i Göteborg och har under studietiden praktiserat på INUI Agency i Paris och på Sightline Vision i Stockholm. Med sin visualiseringskompetens stärker hon kontorets förmåga att effektivt uttrycka och förmedla skisser koncept och idéer. Välkommen Sarah!