Kompetens

Hos Murman arkitekter finns 30 kreativa medarbetare som kan bidra med sin kunskap genom hela processen, från planarbete till inredning. Vi har också unik kompetens inom miljövänlig och modern träkonstruktion.

Murman arkitekter grundades 1985 av Hans Murman. Bland de första kunderna fanns några av Stockholms mest ansedda reklambyråer. Snart expanderade kontoret och började rita arbetsplatser, bostäder och fritidshus. Murman har växt organiskt sedan dess och bland företagets mer uppmärksammade projekt finns läkemedelsbolaget Pfizers huvudkontor i Silverdal och OM-gruppens huvudkontor i Stockholm.

Hos oss finns arkitekter, planarkitekter, byggnadsingenjörer och inredningsarkitekter. Kontoret ägs idag av Ulla Alberts, Helena Andersson och Erik Hovlin. Hans Murman är fortfarande aktiv i företaget.

Vi är ett stort litet kontor, helt enkelt.Med kärlek till både innovation och byggnadstradition.

Inredning

Vi vet hur man bygger för flöden av människor och leveranser. För allt som ska synas och levas – och för det som helst inte ska märkas. För vår generation och för många efter oss.

Vi vet hur ljud, ljus och strukturer samspelar, men också hur en brandutrymning måste fungera. Och samtidigt som vi håller vi ett vakande öga på nya trender och tillverkare arbetar vi helst med att ta tillvara och återbruka

En upprustning av restaurang ”Sumlen” i källarvalven i Kungliga bibliotekets huvudbyggnad projekterades 2013 och färdigställdes 2014. Köket uppgraderades och nivån på miljön i matsalen höjdes.
Här har vi med en tight budget arbetat med att förnya fast inredning, färgsättning och belysning. Vi valde att förlägga den största insatsen i vårt arbete till en ny serveringsdisk, samt en komplettering av rumsskapande belysning på befintligt belysningssystem. Vi skapade genom detta en möjlighet att med små medel förbättra matsalens karaktär.

Arkitektur

Hos Murman arkitekter finns 40 kreativa medarbetare som kan bidra med sin kunskap genom hela processen, från planarbete till inredning. Vi har också unik kompetens inom miljövänlig och modern träkonstruktion.

Murman arkitekter grundades 1985 av Hans Murman. Bland de första kunderna fanns några av Stockholms mest ansedda reklambyråer. Snart expanderade kontoret och började rita arbetsplatser, bostäder och fritidshus. Murman har växt organiskt sedan dess och bland företagets mer uppmärksammade projekt finns läkemedelsbolaget Pfizers huvudkontor i Silverdal och OM-gruppens huvudkontor i Stockholm.

Hos oss finns arkitekter, planarkitekter, byggnadsingenjörer och inredningsarkitekter. Kontoret ägs idag av Ulla Alberts, Helena Andersson och Erik Hovlin. Hans Murman är fortfarande aktiv i företaget.

Kulturmiljö

Hos Murman arkitekter finns 40 kreativa medarbetare som kan bidra med sin kunskap genom hela processen, från planarbete till inredning. Vi har också unik kompetens inom miljövänlig och modern träkonstruktion.

Murman arkitekter grundades 1985 av Hans Murman. Bland de första kunderna fanns några av Stockholms mest ansedda reklambyråer. Snart expanderade kontoret och började rita arbetsplatser, bostäder och fritidshus. Murman har växt organiskt sedan dess och bland företagets mer uppmärksammade projekt finns läkemedelsbolaget Pfizers huvudkontor i Silverdal och OM-gruppens huvudkontor i Stockholm.

Hos oss finns arkitekter, planarkitekter, byggnadsingenjörer och inredningsarkitekter. Kontoret ägs idag av Ulla Alberts, Helena Andersson och Erik Hovlin. Hans Murman är fortfarande aktiv i företaget.