Om oss

Murman arkitekter har ca 40 nyfikna och kompetenta medarbetare: arkitekter, planarkitekter, byggnadsingenjörer och inredningsarkitekter och ägs idag av Ulla Alberts, Helena Andersson och Erik Hovlin. Kontoret grundades 1985 av Hans Murman som också är aktiv i företaget.

För att driva en vital och utvecklande verksamhet arbetar vi medvetet med en bred portfölj av olika projekt, både när det gäller programinnehåll och skala, vilket ger oss en djupare kunskap och förståelse för våra uppgifter. Vi har erfarenhet och kunskap för att följa hela byggprocessen från planarbete och tidiga skeden, till färdigt bygge och inredning. Vi har också experter och kompetens inom BIM projektering, Bas P, tillgänglighet, kulturfastigheter mm.

För oss är varje projekt unikt. Vi strävar alltid efter att skräddarsy och skapa kreativa och personliga lösningar, som bidrar till att stärka våra kunders identitet. Vi skapar tillåtande, engagerande lösningar, vänliga mot människa och miljö.

Dataskyddspolicy