Kristinastigen

År: 2011-2014

Beställare: Uppsalahem

Area: 6400 kvm BTA


Kategori: Bostäder

I Sävja/Bergsbrunna planerar Uppsalahem att bygga ett nytt bostadsområde som vi fick i uppdrag att arbeta med. Arbetet omfattade förstudier och utredningar för en ny detaljplan till förfrågningsunderlag för en totalentreprenad. Området ligger mellan ett befintligt villaområde, en skog och ett planerat seniorboende (Bovieran).

Vi valde att arbeta med en varierad skala, med 2-vånings radhus i öster och norr för att möta den befintliga villaskalan, och med 4 våningshus i söder mot den större skalan i seniorboendet. Mot väster får de bildade allmänna gårdsutrymmena en öppen sida mot skogen där naturen “kryper” in. Alla bostäder har privata uteplatser/balkonger och är planerade som hyresrätter.