Kv. Överkikaren

År: 2013-2019

Beställare: SKR (SKL), Slussgården

Fotograf: Domenika Chornobai


Kategori: Inredning, Kontor

#Återbruk #Tävling

På uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vi byggt om och inrett deras kontor på Hornsgatan 20 som har totalt ca 400 anställda på 11 våningsplan. SKR arbetar med att stödja och bidra till att utveckla Sveriges kommuner, landsting och regioners verksamhet.

Vi har här jobbat med flexibla arbetsplatser där aktiviteten styr vilken typ av plats man väljer. Färgerna och materialen i inredningen anspelar på de olika naturtyperna i den nordiska miljön för att skapa mjuk och välkomnande känsla i färgsättningen och form på möbler. Vi återanvände mycket av de befintliga möblerna vilket skapade en fin balans mellan gammalt och nytt.

Vår utmaning låg i att skapa rätt flöden ihop med trivsamma moderna miljöer att vistas i. Resultatet har blivit en modern och livfull arbetsplats med varierade mötesplatser och omsorgsfull bearbetning av detaljer och ljusmiljö. Vi ville också betona SKLs öppenhet och koppling till hela Sverige – även landsbygden. De olika ytorna skapar flera lustfyllda mötesplatser och alternativ att sitta och jobba trådlöst med möjlighet att dra sig undan till tysta ostörda rum.