Lumaparken

År: 2009-2016

Beställare: Besqab (tidigare Fabege)

Area: 8565 kvm BTA

Fotograf: Domenika Chornobai


Kategori: Bostäder

Under hösten 2009 fick vi i uppdrag att skissa på ett förslag för bostäder vid infarten till Lumafabriken i Hammarby sjöstad, som underlag till en ny detaljplan. Den gällande planen medger kontor, och ett påbörjat arbete med ny detaljplan för bostäder hade kört fast. Kommunen och Fabege ville se ett nytt förslag.

Vår lösning innefattar två punkthus, uppbrutna både i plan och höjd, vilka kan upplevas som fyra volymer snarare än två. På så sätt ger de ett slankare intryck och skapar spännande rumsbildningar med ett rikt ljus och skuggspel. Volymerna trappas i höjdled för att samspela med Lumaparkens topografi och de omkringliggande husen. Utmaningen var att få ut hög exploatering utan att göra avkall på såväl utvändiga som invändiga kvalitéer. Arbetet gick oerhört smidigt i en rak och öppen dialog mellan alla parter.