Pop-up Återbruk

År: 2016

Beställare: Stockholm Vatten och Avfall

Area: 50 kvm

Fotograf: Jason Strong


Kategori: Publikt

#Återbruk

Vi har väl alla kläder och prylar som vi inte längre har användning av, men som kan vara till glädje för någon annan. För att möjliggöra ett sådant utbyte har vi gestaltat ett Pop-up Återbruk i samarbete med Stockholm Vatten och Stockholms stad. Återbruket består av två mobila enheter som enkelt förflyttas till olika platser där de öppnas upp och inbjuder till återanvändning och utbyte av kläder och annat. De ombyggda containrarna har utformats till en inlämningsstation och en utställnings/upphämtningsstation med svängbara perforerade paneler, hyllor och skärmtak.

Projektet har fått finansiering genom bidrag från stadens fond för klimatåtgärder och har byggts av Smireko och dyker upp på olika platser i inner- och ytterstaden. Hittills har återbruket varit uppe på en mängd platser: bland annat i Norra Djurgårdsstaden, Norr Mälarstrand och på Medborgarplatsen i Stockholm, och det har mötts av stort intresse och engagemang. Håll utkik efter var det dyker upp härnäst.

Här kan du se Stockholm Vattens kalender för återbruk.