Ramundberget Fjällby

År: 1982-1990

Beställare: Praktikertjänst och BPA


Kategori: Fritid

#Fjäll #Trä

Området består av två hustyper med olika höjd och bredd, som följer markens lutning, vilket skapar en naturlig variation.

Husen är grupperade runt gårdstun. Deras placering i terrängen är mycket noga justerad för att ta vara på utblickar, fjällbäckar och träd.

Fasaderna är av 40 mm okantat virke, järnvitriolbehandlat för att åldras vackert. De torvtäckta taken gör att husen förändras med årstidernas växlingar.


Olof Hultin kommenterade i Arkitektur:
”Här är det inget mindre än den gamla fäboden som inspirerat. Med den utgångspunkten har åstadkommits det mest charmfulla som den svenska fjällvärlden kan uppvisa idag. Känsligt inplacerade bland fjällbjörkar och små vattendrag, formar husen intima gårdstun som i känsla förflyttar besökaren långt bort från den artificiella turistvärld som annars är skidåkarens lott. Torvtak, 40 mm okantade panelbrädor och snickerier i lysande färger blandar egensinne och tradition på ett intagande sätt.”