Ramundberget Fritidshus

År: 2002

Beställare: Hans Murman och Ulla Alberts


Kategori: Fritid

#Fasad #Fjäll #Trä

Hans Murman och Ulla Alberts har byggt sitt egna fritidshus invid skidbacken i Ramundberget. Fönstren är placerade i lägen som tillvaratar utblickarna. Fasaden är av järnvitriolbehandlad furupanel med oljade fönster och taket av torv. Invändigt är väggarna klädda med furu, och bastun klädd med näver.