Sunnanö

År: 2013-2015

Beställare: Privat

Fotograf: Åke E:son Lindman


Kategori: Bostäder, Fritid

#Fasad #Trä

Förutsättningen var att rita ett enfamiljshus på en tall- och blåbärsrisbevuxen naturtomt med stora stenblock. Då tomten är en norrvänd udde fanns mycket vattenkontakt att arbeta med, dock med restriktioner kring grundläggningen på grund av  risken för översvämningar.

Vi ville ta vara på platsens unika förutsättningar och göra ett bostadshus med maximal kontakt med omgivande natur och vatten men med minimal insyn från vägen.

Från entréplatsen i söder sträcker byggnadens flyglar ut sina armar och välkomnar besökaren. En tvåvåningsdel ligger som en rygg och bildar en axel genom huset. Längs linjen fortsätter en spång ut till udden där kontakten med sjön öppnar sig i norr.

För att bryta ner skalan och skapa en komposition av flera byggnadsvolymer, vilka bildar en mängd uteplatser som tar tillvara på ljusföring och utblickar åt olika håll, sticker gavelmotiv ut i olika riktningar. Var man än befinner sig i bottenvåningen har man därmed vackra utblicksvyer som en fond.

Direkt innanför entrén som ligger i fonden där övervåningen skapar en väderskyddad entréyta ligger köket, vilket rinner ut i en uteplats som har solljus från morgon till kväll. En matsal ligger ortogonalt mot huvudriktningen och mot kvällssolen ligger vardagsrum med öppen spis och en lite mer skyddad kvällsuteplats. Där finns även ett musikrum med ett fönster som vackert ramar in en stenblocksterrängen. Mot öster ligger bastu, gästrum och ekonomiutrymmen. Sovrummen ligger en våning upp. En befintlig timmerstuga har dessutom byggts om och bildar tillsammans med garage och ett förråd ytterligare en gårdsplats.

Husets är nedställt mellan stenblock och tallar och på en golvnivå som klarar risken för översvämning. Byggnaden en träbyggnad med träfasad och faltak, behandlat med järnvitriol, vilket ger samma kulör och materialitet som tallarna och stenblocken.

De första skisserna gjordes 2010, men projektet kom igång på allvar först 2013 för att slutligen färdigställas 2015.