BJÖRSKOGSGATAN

Vi har inlett ett spännande samarbetet med Riksbyggen i Västerås efter vinst i ett parallellt uppdrag om nybebyggelse på Björskogsgatan.
Arbete med detaljplan pågår. 89 lägenheter i 5 punkthus.

Fakta


BJÖRSKOGSGATAN


År:

pågående

Beställare:

Riksbyggen