Adelswärdska Huset

År: 2016-2017

Beställare: Ratos AB

Area: 200 kvm

Fotograf: Domenika Chornobai


Kategori: Inredning, Kontor

I det Adelswärdska huset – ritat 1890 av Isak Gustaf Clason – fick vi i uppdrag  att rita en ny konferensdel åt investeringsbolaget Ratos, vilka sitter i lokalerna. Den ursprungliga innergården, som tidigare höjts en våning och glasats in till en ljusgård, skulle även få bättre inomhusklimat och kompletteras med större pentry och serveringsdel.

Till de nya glasdörrarna och glaspartierna vi ritade i konferensdelen utformade vi folieringen med hjälp av material från ArkDes och Adelswärdska arkivet. Idén är att för besökare och medarbetare lyfta intresset för den miljö de befinner sig i. Temat i konferensdelen blev fasadgestaltningens tillblivelseprocess.