Spotlight

År: 2016

Beställare: Spotlight PR

Area: 355 kvm

Fotogarf: Sten Jansin


Kategori: Inredning, Kontor

Spotlight är en PR-byrå som grundades 2005. I samband med deras flytt till nya, större lokaler tog vi fram ett inredningskoncept för deras nya kontor. Uppdraget gick ut på att framhäva företagets höga energi och starka team med hjälp av inredningen.

Vårt koncept handlade om att skapa ett kontor liknande en lägenhetsvåning där kunder och medarbetare kan känna sig som hemma. För att få till denna hemma-hos-känsla skapade vi ytor med olika karaktär där varje rum fick sin egen kulör. Resultatet blev en lobby med en känsla av vardagsrum och mötesrum som namngavs utifrån den färgsättning rummet fått – exempelvis fick rummet i blå toner namnet Arktis och det varmt röda rummet namnet Sahara.