United Spaces Rådhuset

År: 2020-2021

Beställare: United Spaces

Area: 2400 kvm LOA

Fotograf: Domenika Chornobai


Kategori: Inredning, Kontor

#ROT

Vi har gjort inredningen till ett 2400 kvm stort coworking-space i Uppsala Rådhus. Konceptet tar i huvudsak sin inspiration av Carl von Linnés växtvärld – den oändliga floran med sin rika variation i färger och texturer tillsammans med sin taxonomi – som ger struktur och ordning.

Den historiska byggnaden med sina moderna tillägg skapar miljöer där möbler i mjuka former, färger och mycket grönska skapar platser av olika kvalitet och karaktär. Byggnaden har inspirerat till gestaltningen med sin färgrikedom och mustiga färgskala med utpräglade färgaccenter. Det grafiska programmet med skyltar och namngivning av rum bidrar till den lokala förankringen samt valet av rumsliga accessoarer som exempelvis tavlor i mötesrum, ”conversation pieces” i hyllor och på förvaringsmöbler som en del av gestaltningskonceptet.