Turebergshuset

År: 2020-2023

Beställare: Cobab

Area: 22 500 kvm BTA

Fotograf: Jason Strong


Kategori: Inredning, Kontor, Publikt

#Återbruk #Fasad #ROT

Vi har för Cobabs räkning i samverkan med SKAB fått förtroendet att totalrenovera landmärkesbyggnaden Turebergshuset i Sollentuna Centrum.

17-våningshuset signerat Snellman/Forsman har fungerat som kommunhus sedan invigningen 1976. Förutom ny entrépaviljong i trä och moderniserade kontorsplan flyttar även Sollentuna Bibliotek in i byggnaden.