AFA Försäkring

År: 2013-2014

Beställare: AFA Försäkring

Area: 1300 kvm

Fotograf: Domenika Chornobai


Kategori: Inredning, Kontor

AFA försäkring administrerar de kollektivavtalade sjuk – och arbetsskadeförsäkringarna. Vi har varit arkitekter för ombyggnaden av deras kontor med ca 100 arbetsplatser i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Tillsammans med beställaren har vi definierat företagets kärnvärden till: omhändertagande, öppenhet och kvalitet. Resultatet har blivit ett modernt och mänskligt kontor med omsorgsfull bearbetning av detaljer och ljusmiljö.