Bastu Saltsjöbaden

År: 2011-2012

Beställare: Privat


Kategori: Fritid

#Fasad #Trä

I Saltsjöbaden vid Erstaviken ligger denna bastu och relaxbyggnad. Faltaket övergår till fasadbeklädnad mot land medan fasaden som vetter mot vattnet är spånbeklädd. Invändigt är materialen furu och mässing. Att planformen återfinns i huvudbyggnaden av Torben Grut är inte i första hand syftet, utan bastubyggnadens form och placering är resultatet av att på platsen tillvarata utblickar, kvällssol och skapandet av en vindskyddad plats på bryggan. Byggnaden är behandlad med järnvitriol för att kulörmässigt smälta in mot klipporna.