Österskären

År: 2008

Beställare: Privat

Fotograf: Åke E:son Lindman


Kategori: Fritid

#Fasad #Trä

Vackert beläget i Stockholms ytterskärgård ligger dessa träbyggnader som delas av fem familjer. Byggnaderna, vilka saknar både el och rinnande vatten, utgörs av en huvudbyggnad med gemensamt kök, fyra mindre sovstugor, bastu, sjöbod och utedass. Deras placering utformades i samarbete med kommunen och länsstyrelsen för att minimera påverkan på det rörliga friluftslivet.